Masamune-kun no Revenge

Chắc hẳn đã có lúc chúng ta muốn trả thù những kẻ ức hiếp mình, và trong manga hài lãng mạn Masamune-kun no Revenge của Takeoka Hazuki và Tiv, nhân vật chính sẽ lên kế…


Back To Top