Million Doll

Thể loại: Music


Tạp chí Newtype số tháng Ba của Kadokawa có đăng thông báo rằng sẽ chuyển thể manga Million Doll của tác giả tên Ai  thành anime. Asahi Production sẽ nhận chuyển thể manga này và ra mắt vào…


Back To Top