Muv-Luv

Theo số tháng 7 tạp chí Tech Gian Magazine, sẽ có một anime spinoff mới của Muv-Luv Alternative có tên Muv-Luv Schwarzesmarken, và anime này đang ở giai đoạn lên kế hoạch. Thông báo này…


Back To Top