New Game!

Moe show:v


[KOGA] New Game [TV][720p]

October 24, 2016 | | Torrent

Aoba Suzukaze tốt nghiệp cấp 3 và vào làm tại công ty game, anime xoay quanh nhỏ và đồng nghiệp cùng con bạn


New Game!: Aoba Suzukaze, vừa tốt nghiệp trung học, cô gia nhập công ty trò chơi với vị trí họa sĩ 3D. Không giống những đồng nghiệp khác của mình. Cô luôn bày trò để…


Theo tạp chí Manga Time Kirara Charat số tháng 12/2015, truyện tranh 4 khung “NEW GAME!” của tác giả Shoutarou Tokunou kể về những công việc tại một công ty làm game sẽ được chuyển…


Back To Top