Nozoki Ana

Nozomi is love


Nozomi is love, Nozomi is life


Vào thứ Ba, trên bìa Volume 5 của Nozo x Kimi, một spinoff của manga Nozoki Anna của họa sĩ Wakoh Honna đã tiết lộ rằng series sẽ có 1 OVA thứ 3. Shogakukan sẽ…


Back To Top