Owari no Serap

Chuyện diễn ra ở thế giới nơi mà một loại vi rus lạ đã tàn sát toàn nhân loại NGOẠI TRỪ TRẺ EM. Chúng (những đứa trẻ đó) sau đó đã biến thành nô lệ…


Back To Top