Phantasy Star Online

Phantasy Star Online 2, game nhập vai trực tuyến nổi tiếng của Sage cuối cùng cũng được chuyển thể thành anime. Trong sự hiện Arks Festival ngày hôm qua, quảng cáo đầu tiên cho anime…


Back To Top