Project Itoh

Khi ba anime movie Project Itoh đang chuẩn bị cho buổi ra mắt của mình, kênh youtube chính thức của anianime.tv đã bắt đầu cho chiếu một đoạn PV mới dành cho cả ba movie…


Back To Top