Ranpo Kitan

“Thế giới chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ chỉ là một ảo giác”.


Back To Top