Schwarzesmarken

Quân Nhà hát (Theatre Forces) Thuật ngữ ám chỉ Quân Mặt trận chứ không phải “Nhà hát”


Nếu trước đây có Muv-Luv: Alternative, anime khoa học viễn tưởng phỏng theo series visual novel MuvLuv thì hiện tại chúng ta có anime Schwarzesmarken.  Schwarzesmarken là anime được làm dựa trên series visual novel nói trên, với…


Back To Top