Sekirei

Câu chuyện xoay quanh Sahashi Minato, một cậu học sinh rớt đại học vài lần, vô tình gặp mấy bé có cánh cứu vớt… Nói chung main chả ra cái mèo gì mà gái theo…


Câu chuyện xoay quanh Sahashi Minato, một cậu học sinh rớt đại học vài lần, vô tình gặp mấy bé có cánh cứu vớt… Nói chung main chả ra cái mèo gì mà gái theo…


Back To Top