Soukyuu no Fafner

Bối cảnh diễn ra vào thế kỷ 22. Trái Đất đã bị sinh vật ngoài hành tinh tên gọi Festum xâm chiếm. Với sức mạnh vượt trội, Festum nhanh chóng chiếm được hoàn toàn Trái…


Movie diễn ra 2 năm sau kết thúc của TV series. Sau một khoảng thời gian hòa bình dài, một loại Festum mới lại tấn công đảo Tatsumiya vào ngày lễ Thất Tịch, một con…


Bối cảnh diễn ra vào thế kỷ 22. Trái Đất đã bị sinh vật ngoài hành tinh tên gọi Festum xâm chiếm. Với sức mạnh vượt trội, Festum nhanh chóng chiếm được hoàn toàn Trái…


Bối cảnh diễn ra vào thế kỷ 22. Trái Đất đã bị sinh vật ngoài hành tinh tên gọi Festum xâm chiếm. Với sức mạnh vượt trội, Festum nhanh chóng chiếm được hoàn toàn Trái…


Back To Top