Stella no Mahou

Tạp chí Manga Time Kiara Max số tháng 3/2016 đã có một thông báo rất đặc biệt, manga hài 4 khung tranh của Cloba-U, Magic of Stella, sắp được chuyển thể thành anime. Đến giờ…


Back To Top