Street Fighter

Trong tháng 11 năm qua, trên youtube của một nick tên là Paul “The Kicking Machine” Wordsworth có đăng tải một video trong đó anh ta hóa trang thành nhân vật võ sĩ Ryu trong Street…


Back To Top