Sundome

Dải băng bọc quanh tập thứ 4 manga Ittsuuu của Odaka Kazuto đã công bố vào ngày thứ Tư rằng bộ Sundome của ông sẽ một lần nữa được chuyển thể thành phim. Bộ phim sẽ…


Back To Top