Tales of Zestiria

Câu chuyện diễn ra tại lục địa Glenwood, nơi bị chia cắt bởi 2 thế lực: Vương quốc Highland và Đế quốc Rolance. Tại lục địa này, những cảm xúc tiêu cực của con người…


Back To Top