Tamako Market

Phần tiếp theo của series Tamako Market, kể về khoảng thời gian các nhân vật chuẩn bị tốt nghiệp.


[Padora] Tamako Love Story – Tamako Market Movie


Tamako là học sinh cấp ba năm nhất, gia đình làm mochi(bánh gạo). Bộ phim xoay quanh câu chuyện trường lớp và làm việc của cô tại cửa hàng bánh của gia đình


Eveybody loves somebody



Tamako Market Tamako là học sinh cấp ba năm nhất, gia đình làm mochi(bánh gạo). Bộ phim xoay quanh câu chuyện trường lớp và làm việc của cô tại cửa hàng bánh của gia đình



Back To Top