Trinity Seven

Trên trang bìa số tháng 8 năm của tạp chí Monthly Dragon Age có thông báo tựa truyện Trinity Sevent thể loại ecchi harem của Saitou Kenji Saitou và Nao Akinari sẽ có thêm anime…


Back To Top