Under the Dog

Tiếng Anh luôn cho nó máu :))


Creative Intelligent Arts (CIA) và Hiroaki Yura, CEO của CIA, đã có thông báo rằng sẽ bỏ dự án anime Under the Dog (UTD). Thay vào đó studio Kinema Citrus sẽ tiếp tục dự án và Koji…


Back To Top