Vampire Hunter D

Trong tương lai xa xôi, ma cà rồng thống trị màn đêm, nhưng số lượng của chúng đang bị suy giảm. Với món tiền thưởng khổng lồ treo trên đầu chúng, một nhóm thợ săn…


Back To Top