Vampire Knight

Vở kịch manga Vampire Knight của Matsuri Hino đã được diễn ra tại Tokyo vào thứ 4 trước, và trang web Comic Natalie là đơn vị lưu giữ những tấm hình của buổi diễn.  …Back To Top