Thank you Window XP

Post: in 2014-04-14 | | Kokocon Video
Windows XP sau nhiều lần mém khai tử, nay đã chính thức bị khai tử. Tạm biệt hơn 10 năm gắn bó, tạm biệt XP

Click để đọc thêm...
Back To Top