Hiện đã thêm chức năng thư mời cho tracker. Từ nay nick mới sẽ được kích hoạt qua thư mời.
Back To Top