Cần tuyển không giới hạn dịch tin anime/manga tiếng anh sang tiếng việt. Yêu cầu: dịch mượt, không dùng các công cụ dịch thuật. Thời gian dịch mỗi tin tối đa 7 ngày.
Back To Top