Posted by: Admin Date posted: November 15, 2014
Giới thiệu trang
Kokocon.net

Là viết tắt của Kokoro Connect, là hệ thống site chuyên về anime và văn hóa anime nhật. Bao gồm nhiều hệ thống khác nhau như trang chủ, diễn đàn, tracker. Kokocon hướng mục tiêu hoạt động chủ yếu về tin tức, thảo luận, vietsub.

Mỗi trang của kokocon điều có tiêu chí và phương hướng hoạt động riêng, chỉ cần tôn trọng phương hướng chung của cộng đồng là bạn có thể tham gia.Mỗi trang có hệ thống user riêng, nhưng liên quan trách nghiệm với nhau. Để tham gia trang nào, hãy làm theo hướng dẫn đăng ký.Back To Top