Posted by: Admin Date posted: November 14, 2014
Cập nhật giao diện trang chủ Kokocon


Sau một tuần xây dựng, cuối cùng Kokocon cũng đã hoàn thành trang giao diện mới cho trang chủ. Sắp tới, kokocon sẽ tiến hành cập nhật giao diện các trang trong hệ thống kokocon đồng bộ.


Kokocon là viết tắt của Kokoro Connect...

Back To Top