Hình như nội dung là đại chiến CLB trong trường, làm vì cảm giác bé main khá cá tínhĐề tài:

Back To Top