Kumamon, linh vật của tỉnh Kumamoto, trước đây đã từng ăn mặc going Himura Kenshin nhiều lần, và bây giờ chuyển thành Evangelion Unit-01.Đề tài:

Back To Top