Năm ngoái, các điểm vui chơi của Universal Studios Japan trong sự kiện Cool Japan rất nổi tiếng, từ mô hình trận chiến kích cỡ thật giữa Titan Eren và Nữ Titan cho đến Evangelion 4D và Resident Evil. Năm nay họ vẫn làm các mô hình Cool Japan cho Attack on Titan, Evangelion, Monster Hunter, Resident Evil và thêm vào Kyary Pamyu Pamyu. Và giờ họ đã ra mắt video quảng cáo năm nay.

Attack on Titan

Resident Evil

Monster Hunter

Kyary Pamyu Pamyu

Evangelion 4D

Các khu vui chơi Cool Japan này bao gồm cả Kyary Pamyu Pamyu sẽ tái ra mắt tại công viên giải trí từ 15/1 đế 26/6 năm 2016.

Nguồn: SgcafeĐề tài: , ,

Back To Top