Đối với người Nhật Bản, tắm gội thường xuyên trong một ngày dường như là chuyện cơm bữa.Đề tài:

Back To Top