Angel Beats!

Tại một thế giới khác, một nơi mà khái niệm thời gian và cái chết không tồn tại. Yuri, người đứng đầu tổ chức Shinda Sekai Sensen (Chiến tuyến thế giới cõi âm) chống lại…


Tại một thế giới khác, một nơi mà khái niệm thời gian và cái chết không tồn tại. Yuri, người đứng đầu tổ chức Shinda Sekai Sensen (Chiến tuyến thế giới cõi âm) chống lại…


Maps – Maroon 5

August 30, 2015 | | AMV, Kokocon Video


you don’t know this anime?shame on you :v


Giới thiệu: Phần OVA thứ 2 của series Angel Beats!. Thời gian diễn ra ở giữa tập 2 và 3 trong series gốc.


Angel Beats! 1st Beat có lẽ là một trong những visual novel được mong đợi nhất tại Nhật Bản, và trước khi nó được phát hành cho hệ máy PC ở Nhật Bản vào này…


Back To Top