Aoharu x Kikanjuu

(Gái) chơi game


Hotaru, một con người của chính nghĩa đã bị rù quyến vào survival game (savage), cậu (nàng) sẽ phải làm gì để chống lại mị lực từ kẻ lập dị đã lôi cậu (nàng) vào…


Trang web chính thức của anime TV phỏng theo của manga Aoharu x Kikanjuu (Aoharu x Machinegun), tác giả NAOE vào Chủ Nhật đã tiết lộ dàn cast chính của series và sẽ ra mắt…


Dải băng bọc quanh tập 6 manga Aoharu x Kikanjuu (Aoharu x Machinegun) của NAOE sẽ thông báo vào thứ 6 rằng dự án anime của truyện đã được bật đèn xanh. NAOE đã bắt…


Back To Top