Berserk

Tạp chí Young Animal số #1 năm 2016 đã công bố một vài thông báo quan trọng liên quan đến manga ăn khách Berserk của tác giả Kentarou Miura. Tuy nhiên có cả tin tốt…


Guts và những chiến binh còn lại của Băng Chim Ưng lại một lần nữa hợp nhất lực lượng để cố gắng giải cứu Griffith từ ngục tối sâu thẳm trong lòng vùng Trung du….


Back To Top