Chaos;Child

Nhà phát triển 5pb. Games đã bắt đầu cho chiếu một “phiên bản mở” quảng cáo TV vào thứ 5 cho cổng PlayStation của game Chaos;Child. Quảng cáo trình bày bài hát chủ đề của…


Back To Top