Corpse Party

Vào thứ 5, dàn nhân sự của live-action Corpse party chuyển thể từ game kinh dị của Team Grisgris và 5pb vừa thông báo về phần tiếp theo. Phần này một lần nữa có sự…


Back To Top