Dies Irae

Trong một sự kiện tại Tokyo, các nhân viên chịu trách nhiệm đã thông báo rằng eroge visual novel Diea irae của tác giả Light sẽ được chuyển thể thành TV anime, dự tính anime…


Back To Top