File(N): Project PQ

Vào vai 5 cô gái có nhiệm vụ nhảy múa để giải cứu thế giới tưởng tượng.   Toei Animation đã đăng tải video quảng bá đầu tiên và video dạy nhảy cho file(N):project PQ,…


Back To Top