Future Bass

Một album vừa được phát hành bởi một nghệ sĩ mới nổi mang lại một góc nhìn hoàn toàn tươi mới cho dòng nhạc hiện đại này.  Snail’s House đã làm Future Bass trở nên một chút dễ thương hơn…


Back To Top