Gekidol

Công ty kịch Alice in Project và Studio hoạt hình Hoods Entertainment (The Qwaser of Stigmata, Fantasista Doll) đang hợp tác với nhau để thực hiện dự án Gekidol. Dự án sẽ kết hợp ba yếu tố…


Back To Top