Girlish Number

Wataru Watari và QP:flapper sẽ phát hành định kì tiểu thuyết vào ngày 30 tháng 1 TV anime được chuyển thể từ Girlish Number, dự án tiểu thuyết được viết bởi  Wataru Watari (My Teen…


Back To Top