Hokuto no Ken

Theo như thông tin được in trên bìa cuốn manga Hokuto no Ken: Ichigo Aji (Fist of the North Star: Strawberry Flavor) tập 4 mới phát hành vào thứ 7 vừa qua tiết lộ rằng…


Back To Top