NEET

Tính đến năm 2015, dân số của NEET đã giảm xuống 30.000 và hiện giờ có tổng số khoảng 560.000, theo một cuộc họp chính phủ gần đây. Điều này đánh dấu sự tụt giảm…


Back To Top