Tính đến năm 2015, dân số của NEET đã giảm xuống 30.000 và hiện giờ có tổng số khoảng 560.000, theo một cuộc họp chính phủ gần đây. Điều này đánh dấu sự tụt giảm lần thứ hai liên tiếp về con số của NEETs tại Nhật Bản. Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đã ước tính con số này là gần 630.000 trong tháng 12 năm 2012, và phụ nữ chiếm 40% trong số này (230,000).

Qua đó, tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản trong độ tuổi 20-24 hiện đang là 6.3 % trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi 25-29 là 5,2 %. Đây là mức tỷ lệ thấp nghiệp thấp nhất từ năm 1997.

Thuật ngữ “NEET” là một từ viết tắt của “Không học hành, không nghề nghiệp, không đào tạo”. Thuật ngữ này bắt nguồn từ Anh Quốc, và rồi đã đến Nhật Bản.

Một số anime cũng đề cập đến dân NEET bao gồm Eden of the East của năm 2009 – nơi mà những trang mạng xã hội được coi như thiên đường của dân NEET, và No Game, No Life trong năm 2014, nơi mà các nhân vật chính tự nhận mình là NEET bị hút vào thế giới của game.

Nguyên dòng board game mô phỏng Life game nhưng thay thế bằng chủ đền liên quan đến NEET đã ra mắt năm ngoái. Một dịch vụ cho thuê Akihabara sẽ cho phép mỗi người đi chơi với một NEET với  1.000 yen (9,75 USD)/ giờ.

 

Nguồn: http://www.animenewsnetwork.com/interest/2015-06-09/japan-neet-population-sees-a-decrease-for-2nd-year/.89026Đề tài: ,

Back To Top