Nora to Oujo to Noraneko Heart

Vào thứ ba gần đây, tại Comic Market 89, nhà phát triển game Harukaze  đã tiết lộ rằng một TV anime ngắn, phỏng theo game Nora, Công chúa, và Mèo Hoang (Nora to Ōjo to Noraneko Heart) sắp ra…


Back To Top