Occultic;Nine

Phiên bản TV anime của  Occultic;Nine, serie light novel đầu tiên của MAGES, đứng đầu là  Shikura Chiyomaru (Steín;Gate) sẽ được ra mắt trong năm nay. Câu chuyện “khoa học huyền bí” theo chân của…


Back To Top