Oreimo

Trên số thứ 13 cả tạp chí Dengeki G’s Comic của nhà xuất bản (NXB) Kadokawa vừa có thông báo rằng 3 bộ manga sẽ kết thúc vào số 14 phát hành ngày 30/5, gồm có:…


Có thể light novel và anime Orelmo đã qua đi, tuy nhiên, series này vẫn sống trong lòng các fan của mình. Và với điều đó, ba công ty, Curtain Damashii, Anime Sugar, và Itaindou,…


Back To Top