Rilu Rilu Fairilu

Sega Toys vừa thông báo vào thứ 6 về việc cộng tác với Sanrio trong dự án mới mang tên Rilu Rilu Fairilu bao gồm TV anime, sản phẩm, sách, game và tổ chức sự kiện….


Back To Top