Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records

Tạp chí Dragon của Fujimi Shobo số tháng 5 đã thông báo vào thứ bảy rằng LN Roku de Nashi Majutsu to Akashic Records của Hitsuji Taro (Akashic Records of bastard magic instructor) sẽ được…


Back To Top