Tenka Hyakken

Thông tin chi tiết về một dự án mới sắp khởi động đã được tiết lộ trên tạp chí Dengeki G’s. Tenka Hyakken (“Abudant Heaven, Hundred Swords” – “Thiên Hoa Bách Kiếm”) với nhân vật chủ yếu là những thanh kiếm…


Back To Top