Touhou


Với việc phát hành Comiket 88 Catalog, cho biết rằng DMM và PC browser game cực kì thành công của Kadokawa dựa trên các chiến thuyền của chiến tranh thế giới thứ II, Kantai  Collection,…


Touhou School

February 5, 2014 | | Kokocon Video, Touhou


Back To Top